AlertPowerMT        Upgrade Network Devices        syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE        AlertPSUFail       

sieć

 

mikrotik

 

ubiquiti

 

Aktualizacja do LMS-26 na Debianie 9

   24-12-2020 21:00:00       Odwiedziny: 1071

Poniżej znajdziesz informację jak zaktualizować LMS-24 do LMS-26:

Pobieramy oraz rozpakowujemy nową wersję LMS`a:
cd /tmp
wget -c https://lms.org.pl/download/26/lms-26.tar.gz
tar zxvf /tmp/lms-26.tar.gz -C /var/www/html
mv /var/www/html/lms-LMS_26/ /var/www/html/lms
rm /tmp/lms-26.tar.gz

Nowy LMS-26 wymaga co najmniej PHP 7.1, ale wgramy PHP 7.3, tak na przyszłość.
Zainstalujemy również parę pakietów, które wymaga nowy LMS:
apt update
apt upgrade
apt install ca-certificates apt-transport-https 
wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | apt-key add -
echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
apt update
apt install php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-xml php7.3-bcmath php7.3-soap php7.3-zip

Doinstalowujemy/aktualizujemy także to co jest w pliku composer.json:
composer install

Ustawiamy uprawnienia:
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/templates_c
chmod -R 755 /var/www/html/lms/templates_c
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/backups
chmod -R 755 /var/www/html/lms/backups
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/documents
chmod -R 755 /var/www/html/lms/documents
mkdir /var/www/html/lms/js/xajax_js/deferred
chown -R 33:33 /var/www/html/lms/js/xajax_js/deferred
chmod -R 755 /var/www/html/lms/js/xajax_js/deferred

Gotowe ;)

Polecam parę skryptów ułatwiających życie:

Copyright seszu © 30.10.2010-2024.