Pliki :: kazuko.pl https://kazuko.pl Najnowsze pliki do pobrania. pl Fri, 23 Jul 2021 13:50:00 +0200 Fri, 23 Jul 2021 13:50:00 +0200 getLMS-Multi-MikroTik-LastOnline v1.0.0 http://kazuko.pl/files/199/rss <B>v1.0.0 [22-07-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>możliwość ustawienia więcej niż jednego MikroTik`a, z którego będą pobieranie dane</li> <li>sprawdzenie czy komputery jest aktywny i aktualizacja stanu w bazie danych LMS (aby nastąpiła aktualizacja statusu w bazie LMS wymagana jest zgodność IP oraz MAC, a także status D - dynamic oraz C - complete na liście ARP</li> <li>połączenie po przez API lub API z SSL (połączenie SSL jest testowe, czasem może wystąpić błąd)</li> <li>proste logi synchronizacji</li> <li>wysyłanie logów na maila</li> <li>wielowątkowe uruchomienie skryptu</li> </ul> Fri, 23 Jul 2021 13:50:00 +0200 getLMS-One-MikroTik-LastOnline v1.0.0 http://kazuko.pl/files/200/rss <B>v1.0.0 [22-07-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>pobieranie danych tylko z jednego MikroTik`a</li> <li>sprawdzenie czy komputery jest aktywny i aktualizacja stanu w bazie danych LMS (aby nastąpiła aktualizacja statusu w bazie LMS wymagana jest zgodność IP oraz MAC, a także status D - dynamic oraz C - complete na liście ARP</li> <li>połączenie po przez API lub API z SSL (połączenie SSL jest testowe, czasem może wystąpić błąd)</li> <li>proste logi synchronizacji</li> <li>wysyłanie logów na maila</li> </ul> Fri, 23 Jul 2021 13:50:00 +0200 getLMS-One-MikroTik-StatsByLMS v1.0.5 http://kazuko.pl/files/197/rss <B>v1.0.5 [08-07-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: dla bazy postgres (BŁĄD: błąd składni...)</li> <li>dodanie: argumentu --force (wymuszenie pobrana)</li> </ul> Tue, 13 Jul 2021 13:00:00 +0200 getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS v1.0.5 http://kazuko.pl/files/198/rss <B>v1.0.5 [08-07-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: dla bazy postgres (BŁĄD: błąd składni...)</li> <li>dodanie: argumentu --force (wymuszenie pobrana)</li> </ul> Tue, 13 Jul 2021 13:00:00 +0200 getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS v1.0.4 http://kazuko.pl/files/182/rss <B>v1.0.4 [20-04-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: postgres (funkcja ifnull(text, unknown) nie istnieje)</li> </ul> Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 getLMS-One-MikroTik-StatsByLMS v1.0.4 http://kazuko.pl/files/184/rss <B>v1.0.4 [20-04-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: postgres (funkcja ifnull(text, unknown) nie istnieje)</li> </ul> Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-DHCP v1.0.4 http://kazuko.pl/files/186/rss <B>v1.0.4 [20-04-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: postgres (funkcja ifnull(text, unknown) nie istnieje)</li> </ul> Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE v1.0.4 http://kazuko.pl/files/188/rss <B>v1.0.4 [20-04-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: postgres (funkcja ifnull(text, unknown) nie istnieje)</li> </ul> Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues v1.0.4 http://kazuko.pl/files/190/rss <B>v1.0.4 [20-04-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: postgres (funkcja ifnull(text, unknown) nie istnieje)</li> </ul> Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 syncLMS-One-MikroTik-DHCP v1.3.4 http://kazuko.pl/files/192/rss <B>v1.3.4 [20-04-2021]</B><BR><ul class="uno"> <li>fix: postgres (funkcja ifnull(text, unknown) nie istnieje)</li> </ul> Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200