Pliki :: kazuko.pl https://kazuko.pl Najnowsze pliki do pobrania. pl Fri, 03 May 2019 13:00:00 +0200 Fri, 03 May 2019 13:00:00 +0200 ChangeSettingsNetworkDevices v2.1.0 http://kazuko.pl/files/134/rss <B>v2.1.0 [03-05-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term</li> <li>zmiany !!! w pliku listOfUsers.ini</li> <li>zmiana !!! sposobu zarządzania użytkownikami na urządzeniach (czytaj plik listOfUsers.ini)</li> <li>naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 2.0.2</li> <li>dodano: możliwość ustawienia dla użytkownika dostępu z adresu IP (dostępne tylko dla Mikrotika, patrz plik listOfUsers.ini, parametr: allowed-address-mt)</li> </ul> Fri, 03 May 2019 13:00:00 +0200 BackupNetworkDevices v6.1.1 http://kazuko.pl/files/132/rss <B>v6.1.1 [03-05-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 6.0.2</li> <li>naprawiono problem z pobieraniem kopii zapasowej The Dude - błąd wprowadzony w wersji 6.0.0</li> </ul> Fri, 03 May 2019 12:00:00 +0200 UpgradeNetworkDevices v2.1.1 http://kazuko.pl/files/133/rss <B>v2.1.1 [03-05-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 2.0.2</li> </ul> Fri, 03 May 2019 12:00:00 +0200 BackupNetworkDevices v6.1.0 http://kazuko.pl/files/128/rss <B>v6.1.0 [14-04-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term</li> </ul> Sun, 14 Apr 2019 21:00:00 +0200 UpgradeNetworkDevices v2.1.0 http://kazuko.pl/files/130/rss <B>v2.1.0 [14-04-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term</li> </ul> Sun, 14 Apr 2019 21:00:00 +0200 BackupNetworkDevices v6.0.2 http://kazuko.pl/files/127/rss <B>v6.0.2 [01-03-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS</li> <li>dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)</li> </ul> Fri, 01 Mar 2019 21:00:00 +0100 UpgradeNetworkDevices v2.0.2 http://kazuko.pl/files/129/rss <B>v2.0.2 [01-03-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS</li> <li>dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)</li> </ul> Fri, 01 Mar 2019 21:00:00 +0100 ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.2 http://kazuko.pl/files/131/rss <B>v2.0.2 [01-03-2019]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS</li> <li>dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)</li> </ul> Fri, 01 Mar 2019 21:00:00 +0100 BackupNetworkDevices v6.0.1 http://kazuko.pl/files/124/rss <B>v6.0.1 [05-11-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)</li> </ul> Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100 UpgradeNetworkDevices v2.0.1 http://kazuko.pl/files/125/rss <B>v2.0.1 [05-11-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)</li> </ul> Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100