Pliki :: kazuko.pl https://kazuko.pl Najnowsze pliki do pobrania. pl Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200 Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues v1.2.3 http://kazuko.pl/files/245/rss <B>v1.2.3 [04-10-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>jeśli pole celi (max-limit) jest puste to skrypt wypełni je zawartością rate (limit-at)</li> <li>naprawiono: Undefined subroutine &main::DBIGetAll called at /opt/syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues/syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues.pl</li> </ul> Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200 Failover2NetPro v1.0.2 http://kazuko.pl/files/244/rss <B>v1.0.2 [08-08-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>zmiana w konfiguracji hostGetIP na wwwGetIP oraz usunięcie pathGetIP oraz protGetIP (więcej w pliku INSTALL.txt)</li> <li>modyfikacja: tls mail, parametr smtpTLS (wartości dla v6 to wartości parametru start-tls, a dla v7 to wartości parametru tls, patrz plik INSTALL.txt)</li> <li>naprawa: braku przełączenia na domyślne łącze, teraz na czas wykonania testu (ping) jeśli jest to potrzebne jest dodawany wpis w route z pingowanym adresem IP oraz bramą testowanego łącza, nie należy używać tego samego adresu IP wykorzystywanego jako serwer DNS (dla naszej sieci oraz Mikrotika) oraz testowania łącza</li> <li>naprawiono: próbę zmiany adresu ip w dyndns gdy adres był pusty</li> </ul> Mon, 08 Aug 2022 21:54:00 +0200 Failover2NetPro v1.0.1 http://kazuko.pl/files/243/rss <B>v1.0.1 [14-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>poprawka: związana z ciągłym dodawaniem wpisu w route z komentarzem gateway-default</li> </ul> Mon, 23 May 2022 19:40:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-DHCP v1.3.1 http://kazuko.pl/files/237/rss <B>v1.3.1 [23-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: dodawanie wpisów na Mikrotiku komputerów przypisanych do innych typów taryf niż internety (assignment-tariff-types)</li> </ul> Mon, 23 May 2022 19:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-Nat v1.0.2 http://kazuko.pl/files/238/rss <B>v1.0.2 [23-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: dodawanie wpisów na Mikrotiku komputerów przypisanych do innych typów taryf niż internety (assignment-tariff-types)</li> </ul> Mon, 23 May 2022 19:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE v1.2.2 http://kazuko.pl/files/239/rss <B>v1.2.2 [23-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: dodawanie wpisów na Mikrotiku komputerów przypisanych do innych typów taryf niż internety (assignment-tariff-types)</li> </ul> Mon, 23 May 2022 19:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues v1.2.2 http://kazuko.pl/files/240/rss <B>v1.2.2 [23-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: dodawanie wpisów na Mikrotiku komputerów przypisanych do innych typów taryf niż internety (assignment-tariff-types)</li> </ul> Mon, 23 May 2022 19:00:00 +0200 Failover2NetPro v1.0.0 http://kazuko.pl/files/236/rss <B>v1.0.0 [11-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>przełączanie na łącze zapasowe i z powrotem</li> <li>możliwość ustawienia do dwóch adresów IP wykorzystywanych do testu łącza internetowego (ping)</li> <li>wsparcie dla przydzielania adresów IP automatycznie (dhcp, ppp, pppoe, dhcplte) lub statycznie</li> <li>powiadomienie mail lub/i SMS o przełączeniu na łącze zapasowe oraz o powróceniu na łącze domyślne</li> <li>SMS po przez modem GSM (nie na wszystkich modemach), maila lub SerwerSMS.PL</li> <li>logi o przełączeniu na łącze zapasowe/domyślne</li> <li>automatyczny restat modemu USB, clienta DHCP, PPP lub PPPoE, gdy brak na nim internetu (ping)</li> <li>synchronizacja adresu IP dla dynDNS / dynHost (ovh)</li> <li>pobieranie adresu IP dla dynDNS / dynHost z zewnątrz (po przez www) lub z interfejsu</li> <li>logi o zmianie adresu IP dla dynDNS / dynHost</li> <li>możliwość uruchomienia innych skryptów w trakcie przełączania na łącze zapasowe i z powrotem</li> </ul> Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-DHCP v1.3.0 http://kazuko.pl/files/234/rss <B>v1.3.0 [01-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: możliwość ustawienia czasu dzierżawy dla komputerów (parametr: pc-lease-time)</li> <li>naprawiono: z działaniem skryptu gdy w systemie jest więcej niż 1000 aktywnych procesów</li> </ul> Tue, 03 May 2022 21:00:00 +0200 syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues v1.2.1 http://kazuko.pl/files/233/rss <B>v1.2.1 [01-05-2022]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: wyświetlanie informacji w trakcie działania skryptu</li> <li>naprawiono: z działaniem skryptu gdy w systemie jest więcej niż 1000 aktywnych procesów</li> </ul> Tue, 03 May 2022 20:50:00 +0200