Pliki :: kazuko.pl https://kazuko.pl Najnowsze pliki do pobrania. pl Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100 Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100 BackupNetworkDevices v6.0.1 http://kazuko.pl/files/124/rss <B>v6.0.1 [05-11-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)</li> </ul> Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100 UpgradeNetworkDevices v2.0.1 http://kazuko.pl/files/125/rss <B>v2.0.1 [05-11-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)</li> </ul> Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100 ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.1 http://kazuko.pl/files/126/rss <B>v2.0.1 [05-11-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)</li> </ul> Mon, 05 Nov 2018 22:00:00 +0100 ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.0 http://kazuko.pl/files/123/rss <B>v2.0.0 [27-10-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu</li> <li>dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie</li> <li>dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package</li> <li>zmiana: parametru z run na remove w pliku: listOfUsers.ini</li> <li>zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami</li> <li>zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)</li> <li>wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite</li> <li>wyeliminowano problem z # w haśle</li> </ul> Sat, 27 Oct 2018 23:20:00 +0200 UpgradeNetworkDevices v2.0.0 http://kazuko.pl/files/122/rss <B>v2.0.0 [27-10-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu</li> <li>dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie</li> <li>dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package</li> <li>zmiana: parametru z ub-airmax-name-pack na ub-airmax-name-package w pliku: config.ini</li> <li>zmiana: parametru z ub-airfiber-name-pack na ub-airfiber-name-package w pliku: config.ini</li> <li>zmiana: parametru z mt-name-pack na mt-name-name-package w pliku: config.ini</li> <li>zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami</li> <li>zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)</li> <li>wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite</li> <li>wyeliminowano problem z # w haśle</li> </ul> Sat, 27 Oct 2018 23:00:00 +0200 BackupNetworkDevices v6.0.0 http://kazuko.pl/files/121/rss <B>v6.0.0 [27-10-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu</li> <li>dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie</li> <li>dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package</li> <li>koniec wsparcia dla kopii zapasowej pobieranych przez www</li> <li>zmiana: wartości w paramertrze mt-backup z backup na bin w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini</li> <li>zmiana: wartości w paramertrze mt-backup z dudedb na dude w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini</li> <li>zmiana: parametru z mt-encrypt na mt-bin-encrypt w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini</li> <li>zmiana: parametru z mt-enpassword na mt-bin-enpassword w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini</li> <li>zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami</li> <li>zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)</li> <li>wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite</li> <li>wyeliminowano problem z # w haśle</li> </ul> Sat, 27 Oct 2018 22:00:00 +0200 BackupNetworkDevices v5.7.4 http://kazuko.pl/files/118/rss <B>v5.7.4 [20-05-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: komentarze w plikach ini</li> </ul> Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0200 ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.4 http://kazuko.pl/files/119/rss <B>v1.7.4 [20-05-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: komentarze w plikach ini</li> </ul> Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0200 UpgradeNetworkDevices v1.2.3 http://kazuko.pl/files/120/rss <B>v1.2.3 [20-05-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>naprawiono: komentarze w plikach ini</li> </ul> Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0200 BackupNetworkDevices v5.7.3 http://kazuko.pl/files/113/rss <B>v5.7.3 [05-05-2018]</B><BR><ul class="uno"> <li>pare wizualnych zmian</li> </ul> Sat, 05 May 2018 00:00:00 +0200