AlertHostsDown        Upgrade Network Devices        syncLMS-Multi-MikroTik-Nat        AlertPSUFail       

sieć

 

mikrotik

 

ubiquiti

 

wyłącza/włącza POE-OUT

   12-05-2015 21:00:00       Odwiedziny: 2327

   Skrypt ma za zadanie wyłączyć oraz z opóźnieniem włączyć POE-OUT w interfejs.

#1 kod skryptu
/system script add name=DownUpPoeOUT policy=write,read,test,policy source={
:local ipPing "1.1.1.1";
:local ilePing 5;
:local ilePingOK 3;
:local interfejs "ether2";
:local opoznienie "10s";
:local stanWylaczony "off";
:local stanWlaczony "forced-on";


:local ping [/ping $ipPing count=$ilePing];

   :if ($ilePingOK >= $ping) do={
	/interface ethernet set $interfejs poe-out=$stanWylaczony
	:delay $opoznienie
	/interface ethernet set $interfejs poe-out=$stanWlaczony
   }
}

#1 wykonywanie skryptu co 30 sekund
/system scheduler 
 add name="run DownUpPoeOUT" disabled=no interval=00:00:30 on-event="/system script run DownUpPoeOUT\r\n"


Copyright seszu © 30.10.2010-2024.