Backup Network Devices        AlertPowerMT        AlertHostsDown        Change Settings Network Devices        Upgrade Network Devices       

strona główna

 

diagnostyka

 

mapy

 

Pogoda

 

Warte polecenia

 

News - Aktualizacja - jak wdrożyć ustawę hazardową 2017 w sieci ISP (Mikrotik, Bind, Dnsmasq)

   26-04-2017 18:00:00      01-11-2018 22:00:00       Odwiedziny: 7431

Zobacz jak wdrożyć ustawę hazardową 2017 w sieci ISP na Mikrotiku, Binde lub Dnsmasq.

UWAGA!!!
W dniu 30-10-2018 o godzinie 09:32 została wprowadzona niemiecka domena z umlautem (IDN) co może powodować problemy z DNS-em.
Należ jak najszybciej zaktualizować skrypt, doinstalować moduł perl Net::IDN::Encode (debian/ubuntu: apt-get install libnet-idn-encode-perl), usunąć plik date.txt (mikrotik) oraz uruchomić ponownie skrypt.


Aktualizacja [2018-11-01]
- wyeliminowanie problemu z DNS-em powodowanym przez występowanie w domenach znaków specyficznych dla krajów - IDN

Aktualizacja [2017-07-04]
- w strefie było zbyt długie TTL (7 dni) zmieniono na 2 godziny w hazardBind

Aktualizacja [2017-06-29]
- błędna kolejność IP oraz Domeny w hazardDNSMasq,
- brak nowej linii w $zoneNew po IP MF w hazardBind

Aktualizacja [2017-06-28]
- dodano Lp (hazardMikrotik, hazardBind oraz hazardDNSMasq),
- dodano generowanie kodu inne dla Mikrotik RouterOS v5 oraz v6 (hazardMikrotik)
Zobacz więcej...


News - ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.0

   27-10-2018 23:20:00       Odwiedziny: 96

v2.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • zmiana: parametru z run na remove w pliku: listOfUsers.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle
Zobacz więcej...


News - UpgradeNetworkDevices v2.0.0

   27-10-2018 23:00:00       Odwiedziny: 82

v2.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • zmiana: parametru z ub-airmax-name-pack na ub-airmax-name-package w pliku: config.ini
 • zmiana: parametru z ub-airfiber-name-pack na ub-airfiber-name-package w pliku: config.ini
 • zmiana: parametru z mt-name-pack na mt-name-name-package w pliku: config.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle
Zobacz więcej...


News - BackupNetworkDevices v6.0.0

   27-10-2018 22:00:00       Odwiedziny: 114

v6.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • koniec wsparcia dla kopii zapasowej pobieranych przez www
 • zmiana: wartości w paramertrze mt-backup z backup na bin w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: wartości w paramertrze mt-backup z dudedb na dude w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: parametru z mt-encrypt na mt-bin-encrypt w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: parametru z mt-enpassword na mt-bin-enpassword w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle
Zobacz więcej...


News - Router WiFi 10Gbps :D

   17-10-2018 19:00:00       Odwiedziny: 160

Zobacz więcej...


News - Upgrade Network Devices v2.0.0 beta2

   16-10-2018 23:00:00       Odwiedziny: 78

Dostępny do testów skrypt Upgrade Network Devices v2.0.0 beta2.
Wyślij wiadomość o jakiejkolwiek treści, a w ciągu godziny otrzymasz skrypt.
Skrypt dostępny tylko dla osób, które mają aktualną licencje.
Mail:

Ciekawsze zmiany to:
- wielowątkowe uruchomienie skryptu
- szybsze uruchamianie się skryptu
Zobacz więcej...


News - Backup Network Devices v6.0.0 beta1

   14-10-2018 23:00:00       Odwiedziny: 139

Dostępny do testów skrypt Backup Network Devices v6.0.0 beta1.
Wyślij wiadomość o jakiejkolwiek treści, a w ciągu godziny otrzymasz skrypt.
Skrypt dostępny tylko dla osób, które mają aktualną licencje.
Mail:

Ciekawsze zmiany to:
- wielowątkowe uruchomienie skryptu
- szybsze uruchamianie się skryptu
Zobacz więcej...

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Copyright seszu © 30.10.2010-2019.