Backup Network Devices        Upgrade Network Devices        getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS        syncLMS-Multi-MikroTik-Nat       

projekty

 

syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE

   05-10-2020 22:00:00      27-12-2021 19:50:20       Odwiedziny: 1087

    syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE v1.2.4 - Skrypt ma za zadanie dodawanie, edycje oraz usuwanie wpisów na wielu Mikrotik`ach w ppp > secret na podstawie LMS`a (LAN Management System).
   DODAJ DO KOSZYKA   
299.00 zł brutto
Najniższa cena w ciągu 30 dni:
299.00 zł brutto
ZOBACZ
JAK KUPIĆ TANIEJ

FUNKCJE:
 • możliwość ustawienia więcej niż jednego MikroTik`a do synchronizacji
 • dodawanie, edycje oraz usuwanie wpisów w ppp > secret na podstawie LMS`a (LAN Management System)
 • dodawanie danych klienta do komentarza na Mikrotiku
 • synchronizacja co minutę lub na żądanie
 • połączenie po przez API lub API z SSL (połączenie SSL jest testowe, czasem może wystąpić błąd)
 • proste logi synchronizacji
 • wysyłanie logów na maila
 • wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • możliwość włączenia dodawania adresu IP do listy pppoe-DynamicLMS w ip > firewall > address-list adresów, które także będą w ppp > secret
 • możliwość określenia sieci IP, które będą brane pod uwagę
 • możliwość ustawienia własnej nazwy profilu PPP lub ustawienia jako ID lub NAZWA sieci (z LMSa) adresu IP komputera
 • możliwość wyłączenia sprawdzania czy komputer jest dopisany do zobowiązania i czy zobowiązanie jest w odpowiednim typie taryfy
 • możliwość wykorzystania pola 'login' jako login PPPoE zamiast 'name' od wersji LMSDB 2021022100


WYMAGANIA:
 • System operacyjny: Debian 8, 9, 10, 11
 • Mikrotik RouterOS: v6 i v7
 • LMS: wersja LMSDB: od 2017051201 do 2021121500 (w przypadku innych wersji proszę o kontakt)
 • programy: ping, hping3 / netcat / ncat, hwinfo
 • perl oraz moduły perl: DBI, Cwd, Config::IniFiles, Data::Dumper, Getopt::Long, File::Basename, POSIX, Date::Parse, IO::Socket, IO::Socket::SSL, Digest::MD5, Encode, Text::Unidecode, LWP::UserAgent, HTTP::Request::Common, HTTP::Cookies, MIME::Lite, Net::SMTP_auth, File::Find, IO::Zlib


Skrypt aktywuje synchronizacje, jeśli:
1) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "yes"
 • jest dodany argument --force lub -f
 • zmieni się w komputerze:
  • IP
  • MAC
  • sprawdzanie MAC
  • nazwa lub login, jeśli w parametrze 'login-pppoe-is' jest ustawione na 'login' i wersja LMSDB to 2021022100 lub nowsza
  • hasło
  • adres/położenie
  • status (podłączony/odłączony)
  • zmieni się klient do którego jest przypisany komputer
 • zostanie usunięty komputer
 • zmieni się w kliencie:
  • imie
  • nazwisko lub nazwa firmy
  • adres
  • miejscowość
  • stan klienta na podłączony lub na inny niż podłączony
 • zmieni się w zobowiązaniu:
  • taryfa
  • zaznaczony/odznaczony komputer
 • zostanie usunięte zobowiązanie
 • zobowiązanie ulegnie przeterminowaniu
 • typ taryfy ulegnie zmianie

2) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "no"
 • jest dodany argument --force lub -f
 • zmieni się w komputerze:
  • IP
  • MAC
  • sprawdzanie MAC
  • nazwa lub login, jeśli w parametrze 'login-pppoe-is' jest ustawione na 'login' i wersja LMSDB to 2021022100 lub nowsza
  • hasło
  • adres/położenie
  • status (podłączony/odłączony)
  • zmieni się klient do którego jest przypisany komputer
 • zostanie usunięty komputer
 • zmieni się w kliencie:
  • imie
  • nazwisko lub nazwa firmy
  • adres
  • miejscowość
  • stan klienta na podłączony lub na inny niż podłączony


Komputer/wpis zostanie dodany jeśli:
1) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "yes"
 • komputer:
  • będzie przypisany do klienta
  • status będzie ustawiony na podłączony
  • będzie przypisany do zobowiązania
 • stan klienta będzie ustawiony na podłączony
 • zobowiązanie będzie aktywne
 • typ taryfy będzie ustawiony na 1, czyli internet

2) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "no"
 • komputer:
  • będzie przypisany do klienta
  • status będzie ustawiony na podłączony
 • stan klienta będzie ustawiony na podłączony


Ze względu, że w Mikrotiku można przypisać tylko jeden adres MAC do adresu IP to będzie brany pod uwagę pierwszy dodany adres MAC w LMS-ie.Copyright seszu © 30.10.2010-2024.