Upgrade Network Devices        getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS        getLMS-Multi-MikroTik-LastOnline        Failover2NetPro       

projekty

 

syncLMS-Multi-MikroTik-Nat

   21-12-2021 20:38:34       Odwiedziny: 694

    syncLMS-Multi-MikroTik-Nat v1.0.4 - Skrypt ma za zadanie dodawanie, edycje oraz usuwanie wpisów DMZ (SRC-NAT + DST-NAT) oraz address-list z przeznaczeniem dla SRC-NAT lub masquerade na wielu Mikrotik`ach na podstawie LMS`a (LAN Management System).
   DODAJ DO KOSZYKA   
299.00 zł brutto
Najniższa cena w ciągu 30 dni:
299.00 zł brutto

FUNKCJE:
 • możliwość ustawienia więcej niż jednego MikroTik`a do synchronizacji
 • dodawanie, edycje oraz usuwanie wpisów DMZ (SRC-NAT + DST-NAT) w ip > firewall > nat na podstawie LMS`a (LAN Management System)
 • dodawanie, edycje oraz usuwanie wpisów ip > firewall > address-list z przeznaczeniem dla SRC-NAT lub masquerade na podstawie LMS`a (LAN Management System)
 • dodawanie wpisów DMZ (SRC-NAT + DST-NAT) w określonej pozycji
 • dodawanie adresów publicznych w ip > address z przeznaczeniem dla DMZ (SRC-NAT + DST-NAT)
 • dodawanie danych klienta do komentarza na Mikrotiku
 • synchronizacja co minutę lub na żądanie
 • połączenie po przez API lub API z SSL (połączenie SSL jest testowe, czasem może wystąpić błąd)
 • proste logi synchronizacji
 • wysyłanie logów na maila
 • możliwość określenia sieci IP, które będą brane pod uwagę
 • możliwość wyłączenia sprawdzania czy komputer jest dopisany do zobowiązania i czy zobowiązanie jest w odpowiednim typie taryfy


WYMAGANIA:
 • System operacyjny: Debian 8, 9, 10, 11
 • Mikrotik RouterOS: v6 i v7
 • LMS: wersja LMSDB: od 2017051201 do 2021121500 (w przypadku innych wersji proszę o kontakt)
 • programy: ping, hping3 / netcat / ncat, hwinfo
 • perl oraz moduły perl: DBI, Cwd, Config::IniFiles, Data::Dumper, Getopt::Long, File::Basename, POSIX, Date::Parse, IO::Socket, IO::Socket::SSL, Digest::MD5, Encode, Text::Unidecode, LWP::UserAgent, HTTP::Request::Common, HTTP::Cookies, MIME::Lite, Net::SMTP_auth, File::Find, IO::Zlib


Skrypt aktywuje synchronizacje, jeśli:
1) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "yes"
 • jest dodany argument --force lub -f
 • zmieni się w komputerze:
  • IP
  • IP Publiczne
  • adres/położenie
  • status (podłączony/odłączony)
  • zmieni się klient do którego jest przypisany komputer
 • zostanie usunięty komputer
 • zmieni się w kliencie:
  • imie
  • nazwisko lub nazwa firmy
  • adres
  • miejscowość
  • stan klienta na podłączony lub na inny niż podłączony
 • zmieni się w zobowiązaniu:
  • taryfa
  • zaznaczony/odznaczony komputer
 • zostanie usunięte zobowiązanie
 • zobowiązanie ulegnie przeterminowaniu
 • typ taryfy ulegnie zmianie

2) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "no"
 • jest dodany argument --force lub -f
 • zmieni się w komputerze:
  • IP
  • IP Publiczne
  • adres/położenie
  • status (podłączony/odłączony)
  • zmieni się klient do którego jest przypisany komputer
 • zostanie usunięty komputer
 • zmieni się w kliencie:
  • imie
  • nazwisko lub nazwa firmy
  • adres
  • miejscowość
  • stan klienta na podłączony lub na inny niż podłączony


Wpis do ip > firewall > NAT 1:1 (SRC-NAT i DST-NAT) zostanie dodany jeśli:
1) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "yes"
 • komputer:
  • będzie miał przypisane IP i IP Publiczne
  • będzie przypisany do klienta
  • status będzie ustawiony na podłączony
  • będzie przypisany do zobowiązania
 • stan klienta będzie ustawiony na podłączony
 • zobowiązanie będzie aktywne
 • typ taryfy będzie ustawiony na 1, czyli internet

2) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "no"
 • komputer:
  • będzie miał przypisane IP i IP Publiczne
  • będzie przypisany do klienta
  • status będzie ustawiony na podłączony
 • stan klienta będzie ustawiony na podłączony


Wpis do ip > firewall > address-list z przeznaczeniem dla SRC-NAT zostanie dodany jeśli:
1) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "yes"
 • komputer:
  • będzie miał przypisane tylko IP i te IP nie będzie z zakresu adresów publicznych
  • będzie przypisany do klienta
  • status będzie ustawiony na podłączony
  • będzie przypisany do zobowiązania
 • stan klienta będzie ustawiony na podłączony
 • zobowiązanie będzie aktywne
 • typ taryfy będzie ustawiony na 1, czyli internet

2) Parametr "pc-in-assignment" jest ustawiony na "no"
 • komputer:
  • będzie miał przypisane tylko IP i te IP nie będzie z zakresu adresów publicznych
  • będzie przypisany do klienta
  • status będzie ustawiony na podłączony
 • stan klienta będzie ustawiony na podłączony


Copyright seszu © 30.10.2010-2024.