AlertHostsDown        Upgrade Network Devices        getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS        syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE       

projekty

 

alert for LMS - LAN Management System

   13-09-2014 20:00:00       Odwiedziny: 2163

    Alert for LMS v1.0.0 - Jest to skrypt zajmujący się wysyłaniem powiadomień mailowych lub/oraz SMSowych o niedziałających oraz już działających stacjach na podstawie bazy danych LMS (LMS - LAN Management System).

FUNKCJE:
 • alert o przejściu stanu z działającej stacji na niedziałającej i odwrotnie,
 • sprawdza czy host jest dostępny po przez hping,
 • uaktualnia status urządzenia w LMSie,
 • wysyła alerty po przez maila w tym mail-sms (+48xxxxxxxxx@text.plusgsm.pl gdzie xxxxxxxxx to nr tel plusGSM),
 • wysyła alerty przez modem - SMS,
 • jeśli sieć wygląda następująco:
  NET - RB450G (1) oraz LMS ==> RB Lite5 (2) ---> RB Lite5 (3) ==> RB450G (4) ==> RB NetBox (5)
  nagle nie dojdzie ping do RB Lite5 (3) wtedy przyjdzie alert, że nie działa tylko RB Lite5 (3), ponieważ to co jest za nim nie jest możliwe do określenia czy działa czy nie.

WYMAGANIA:
LMS W WERSJI: LMS-1.11.13 Dira, LMS-v1.10.7, LMS-1.11-git
MODÓŁY PERL: DBI, Socket, Term::ANSIColor, POSIX, Config::IniFiles, Data::Dumper, Time::Local, Getopt::Long, Mail::Sender, Email::MessageID, MIME::QuotedPrint, LWP::UserAgent
DODATKOWE PROGRAMY: hping, gammu, perl

DZIAŁANIE:
 • Jeśli jest używana opcja odpytywania urządzeń czy działają (argument -p) to: skrypt pobiera liste urządzeń które są w osprzęcie, a następnie po przez program hping jest sprawdzanie czy urządzenie jest osiągalne. Dane o stanie urządzenia są zapisywane w bazie danych LMSa (nodes > lastonline). Jeśli nie wykorzystujemy tej opcji skrypt opiera się na stanie zapisanym w bazie danych LMSa (nodes > lastonline).
 • Skrypt sprawdza jak są połączone urządzenia ze sobą, na podstawie LMSa (Osprzęt sieciowy > Mapa), odczytuje z bazy co nie działa, czy przypadkiem już wcześniej nie zostało wysłane powiadomienie.
 • Wysyła maila (argument: -pm) lub/i SMSa (argument: -pt).
 • Oznacza w bazie LMSa, że powiadomienie zostało wysłane dla grupy urządzeń (netdevices > alert).


Copyright seszu © 30.10.2010-2024.