AlertPowerMT        syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE        syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues        Failover2NetPro       

strona główna

 

diagnostyka

 

mapy

 

Pogoda

 

Warte polecenia

 

Plik - ChangeSettingsNetworkDevices


Nazwa: ChangeSettingsNetworkDevices
Wersja: 2.3.0
Data wydania: 01-05-2022
Data dodania: 03-05-2022
Strona Projektu: /page/ChangeSettingsNetworkDevices
Dokumentacja: http://script.kazuko.pl/ChangeSettingsNetworkDevices
Odwiedziny: 73

   TU KUPISZ   
najnowsza wersja: 2.3.0
Powiększ (+) Powiększ (+) Powiększ (+) Powiększ (+)

Inne wersje:
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.3.0 (0226)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.2.2 (0172)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.2.1 (0160)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.2.0 (0157)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.1.0 (0134)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.2 (0131)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.1 (0126)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.0 (0123)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.4 (0119)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.3 (0115)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.2 (0114)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.1 (0111)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.0 (0108)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.6 (0099)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.5 (0091)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.4 (0090)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.3 (0089)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.2 (0088)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.1 (0087)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.0 (0086)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.5.0 (0085)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.4.0 (0084)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.3.0 (0083)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.2.0 (0070)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.1.0 (0067)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.0.0 (0066)

Dziennik zmian:

v2.3.0 [01-05-2022]

 • dodano wsparcie dla Mikrotik RouterOS v7
 • naprawiono blokadę usunięcia użytkownika, którym loguje się skrypt (wcześniej było to oparte na informacji zwracanej przez Mikrotika, który nie pozwalał usunąć użytkownika, którym logujemy się, teraz już można "samego siebie usunąć"
 • zaniechanie wsparcia dla Debiana 7
 • dodanie wsparcia dla Debiana 11
 • naprawiono: z działaniem skryptu gdy w systemie jest więcej niż 1000 aktywnych procesów

v2.2.2 [21-01-2021]

 • fix: # w haśle - ucinało część hasła za #

v2.2.1 [23-10-2020]

 • fix netcat: gdy wynikiem NETCAT`a było: "Connection to x.x.x.x 22 port [tcp/ssh] succeeded!", uznawało, że port ssh jest zamknięty
 • fix MikroTik: możliwe błędy przy wykrywaniu wersji z dopiskiem "long-term"

v2.2.0 [06-10-2020]

 • dodano: ncat (z nmap) do programów testujących czy jest otwarty port
 • katalog ./lang nie jest już wymagany
 • drobne poprawki w wyglądzie helpa (-h)
 • fix: w funkcji getValINI - jesli w pliku ini w jednej linii pojawiły się dwa lub więcej średników to skrypt pobierał błędną wartość parametru

v2.1.0 [03-05-2019]

 • wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term
 • zmiany !!! w pliku listOfUsers.ini
 • zmiana !!! sposobu zarządzania użytkownikami na urządzeniach (czytaj plik listOfUsers.ini)
 • naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 2.0.2
 • dodano: możliwość ustawienia dla użytkownika dostępu z adresu IP (dostępne tylko dla Mikrotika, patrz plik listOfUsers.ini, parametr: allowed-address-mt)

v2.0.2 [01-03-2019]

 • naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS
 • dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)

v2.0.1 [05-11-2018]

 • dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)

v2.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • zmiana: parametru z run na remove w pliku: listOfUsers.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle

v1.7.4 [20-05-2018]

 • naprawiono: komentarze w plikach ini

v1.7.3 [05-05-2018]

 • naprawiono: problem z ponownym logowaniem przez skrypt do Mikrotika po aktualizacji do wersji 6.42.1
 • naprawiono: czasem przy zmianie hasła otrzymywano błąd: sed: bad option in substitution expression
 • pare wizualnych zmian

v1.7.2 [29-01-2018]

 • modyfikacje związane z prywatnym rozwiązaniem autora skryptu

v1.7.1 [11-12-2017]

 • naprawiono: przy modyfikacji portów dla Ubiquiti skrypt nic nie mówił, jeśli nie był zdefiniowany parametr ub-(telnet|http|https)-enabled
 • dodano: do parametru ub-run-commands-list oraz ub-import-file zmienną %version%
 • naprawiono: przy dużej ilości znaków w komendach w pliku listOfCommandsToRun.ini dla Ubiquiti zwracało błąd

v1.7.0 [23-09-2017]

 • wymagana instalacja modułów perl: Storable, Cache::File co pozwoli na szybsze uruchamianie skryptu przy dużej ilości urządzeń
 • zamieniono argument ini-file na ini-config oraz config-file na config-script
 • dodano: możliwość zmiany kolejności logowania się na urządzenia - sortowanie: rosnące (domyślnie), malejące i losowe - patrz config.ini
 • dodano: możliwość wyświetlenia statystyk na końcu wykonywania skryptu
 • dodano: statystyki do logów wysyłanych na maila
 • cała konfiguracja LMSa przeniesiona do pliku ./lms.ini
 • zamieniono parametr ub-put-configure na ub-restore-cfg, mt-put-configure na mt-restore-backup oraz mt-put-configure-enpassword na mt-restore-backup-enpassword
 • dodano: w Mikrotiku import po resecie (/system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes run-after-reset=plik.rsc)

v1.6.6 [17-09-2017]

 • naprawiono: logi skompresowanie poprzednimi wersjami wprowadzały zamęt. Plik miał rozszerzenie *.gz, a faktycznie powinno być *.tgz, aby poprawnie odzyskać logi należy pierw zmienić rozszerzenie na *.tgz
 • usunięto: moduł perl: Archive::Tar (debian: libarchive-ar-perl)
 • dodano: moduł perl: IO::Zlib
 • dodano: możliwość wyłaczenia restartu ubiquiti przezd zmianą ustawień, jeśli czas działana przekroczy X dni (wystarczy ustawić w pliku config.ini sekcja:config parametr:ub-uptime-first-restart = no)
 • usunięto: parametr ssh-attempt-kill
 • dodano: parametr ssh-timeout w config.ini w sekcji config
 • naprawiono: problem z logowaniem wykorzystując kluczem dsa
 • dodanie: wsparcia dla haseł o większej liczbie znaków niż 8 w Ubiquiti AirMax v5.6.2 i wyższych oraz Ubiquiti AirFiber v4.0 i wyższych

v1.6.5 [05-06-2017]

 • fix: pobieranie danych logowania z LMSa
 • drobne zmiany wizualne

v1.6.4 [31-05-2017]

 • mogło pokazywać błędne podsumowane przy uruchomieniu skryptu z argumentem -r
 • zmiana koloru adresu IP, HOSTu, nazwy
 • usunięto możliwość uruchomienia skryptu z sudo
 • przy zmianą ustawień na urządzeniu Ubiquiti z wersją starszą niż 4.0.0, pierw jest wykonywany restart, gdyż nie znaleźliśmy metody pobrania uptime z urządzenia
 • fix: ogólny problem z dodwaniem, usuwaniem, modyfikacją większej ilości użytkowników na Ubiquiti
 • fix: problem ze zmianą hasła na Ubiquiti (dotyczy tylko urządzeń, na których hash z poprzedniego hasła składał się z 13 znaków oraz miał w sobie liczby)
 • zmiany w: ./baseDevices.ini, ./config.ini, ./mydb.ini, ./lang/pl_PL.ini
 • bardziej bogate logi
 • new: możliwość załadowania nowej konfiguracji (parametry: ub-put-configure, mt-put-configure, mt-put-configure-enpassword)
 • fix: naprawiono zmienne w ub-import-file oraz ub-run-commands-list
 • zmiany wizualne

v1.6.3 [14-02-2017]

 • drobne zmiany w wyglądzie

v1.6.2 [11-02-2017]

 • zmiany związane z uruchamianiem wybranych hostów na podstawie bazy lms (ze względów problemów argumenty --run oraz --norun przy bazie lms odwołują się tylko do adresów IP)
 • błędne wykrywanie oprogramowania na urządzeniu po zmianie go z mikrotika
 • błędne wykrywanie ubiquiti v7

v1.6.1 [29-01-2017]

 • zmiany wizualne
 • wyświetlano błędne dane przy ponownej próbie logowania

v1.6.0 [15-01-2017]

 • dodano ustalenie maksymalnego czasu jaki skrypt czeka, aż urządzenie obudzi się po restarcie ([config] maximum-time-change-settings w pliku config.ini),
 • dodano ustalenie ilości prób oraz czasu pomiędzy próbami sprawdzającymi czy host jest osiągalny ([config] attempts-host-unreachable i time-between-attempts-host-unreachable w pliku config.ini)
 • dodano zmienne konfiguracji ubiquiti, które można wykorzystać przy tworzeniu własnych poleceń (ub-import-file, ub-run-commands-list)
 • aby zrestartować mikrotika wykorzystując własne polecenia (mt-import-file, mt-run-commands-list), należy dopisać w nowej linii /system reboot
 • aby zrestartować ubiquiti wykorzystując własne polecenia (ub-import-file, ub-run-commands-list), należy dopisać w nowej linii reboot

v1.5.0 [01-12-2016]

 • bugfix - problem z pobieraniem danych z LMSa
 • bugfix - brak załadowanego modułu File::Find (od v1.3.0)

v1.4.0 [13-11-2016]

 • dodano nowy sposób pobierania danych z bazy danych - mydb (wszystkie ustawienia w pliku mydb.ini)
 • usunięto parametr run-reboot w pliku listOfCommandsToRun.ini (należy dopisać komende reboot dla Ubiquiti lub /system reboot dla Mikrotika)
 • usunieto problem z argumentem norun (od v1.0.0)
 • bugfix - nie dało włączyć się logowania po kluczu (od v1.0.0)

v1.3.0 [30-10-2016]

 • teraz otrzymasz automatycznie aktualizacje po wczesniejszym wysłaniu wiadomości pod adres upgrade@
 • usuwanie logów starszych niż X dni od uruchomienia skryptu
 • fix - gdy port, login, lub password był jeden, był problem z logowaniem się na urządzenia (od v1.0.0)
 • wymagana licencja
 • wymagane paczki: hwinfo, blkid, findmnt

v1.2.0 [20-09-2016]

 • ze względu że w Ubiquiti w wersji v6 niema możliwości dodawania użytkownika tylko do odczytu - skrypt od tej pory także nie dodaje takiego użytkownika
 • dodano możliwość uruchomienia własnych komend (patrz parametry ub-run-commands-list, mt-run-commands-list oraz plik listOfCommandsToRun.ini)
 • w poprzednich wersjach nie działała lista kanałów w wersji v6 oraz wyższych – naprawiono
 • dodano możliwość wysyłania logów na maila (patrz sekcje send-logs w pliku config.ini) - kolorowanie logów (error - czerwony, done - zielony, warning - pomarańczowy)
 • wymagane dodatkowe moduły perl (Mail::Sender Email::MessageID MIME::QuotedPrint - patrz plik doc/INSTALL (...))
 • przebudowa logów
 • import/wykonywanie zawartości pliku dla Mikrotika oraz Ubiquiti (ub-import-file oraz mt-import-file)
 • detekcja oraz leczenie Ubiquiti z wirusa MF (ub-virus-mf-lecz) - http://kazuko.pl/news/40

v1.1.0 [08-07-2016]

 • usunięcie parametrów: ub-user-new-login, ub-user-new-password, mt-user-new-login, mt-user-new-password
 • dodawanie/modyfikowanie/usuwanie wielu użytkowników (ub-users-list i mt-users-list)
 • usunięto problem ze zmianą kolejnych parametrów po zmianie loginu, hasła i portu do ssh w mt

v1.0.0 [20-06-2016]

 • skrypt przeznaczony na linuxa
 • zmiana pewnych ustawień Mikrotika oraz Ubiquiti:
  • zmiana loginu oraz hasła na Mikrotiku oraz Ubiquiti
  • włączanie / wyłączanie oraz zmiana portu telnet, http, https na Mikrotiku oraz Ubiquiti
  • zmiana portu ssh na Mikrotiku oraz Ubiquiti (dla bezpieczeństwa brak wyłączania portu)
  • włączanie / wyłączanie oraz zmiana portu api, api-ssl, ftp, winbox na Mikrotiku
  • włączanie / wyłączanie RoMON na Mikrotiku
  • zmiana countrycode (kraju) bez resetowania do ustawień domyślnych na Ubiquiti (polska 616, więcej patrz plik doc/LISTA_KODOW_KRAJOW.txt)
  • włączanie / wyłączanie oraz zmiana listy kanałów dla 5Ghz oraz 2.4Ghz na Ubiquiti
 • logowanie się do wielu urządzeń (Mikrotik, Ubiquiti) wykorzystując liste portów, loginów oraz haseł
 • pobieranie danych z LMSa (Dira, Git, inetLMS)
 • logowanie wykorzystując loginu i hasła lub loginu i klucza dsa
 • automatyczne wykrywanie rodzaju urządzenia, protokołu
 • pamiętanie wcześniejszego wyboru (port, login, hasło, producent)
 • lista, zakres urządzeń (192.168.88.0/24, 192.168.88.0/255.255.255.0, 192.168.88.1-10, 192.168.88.1-192.168.88.10, 192.168.88.1 192.168.88.2 192.168.88.3)
 • logi
 • okresowe uruchamianie skryptu (cron)Copyright seszu © 30.10.2010-2024.