AlertHostsDown        Upgrade Network Devices        syncLMS-Multi-MikroTik-DHCP        getLMS-Multi-MikroTik-LastOnline       

strona główna

 

diagnostyka

 

mapy

 

Pogoda

 

Warte polecenia

 

Plik - ChangeSettingsNetworkDevices


Nazwa: ChangeSettingsNetworkDevices
Wersja: 2.0.0    ZOBACZ NAJNOWSZĄ WERSJE
Data wydania: 27-10-2018
Data dodania: 27-10-2018
Strona Projektu: /page/ChangeSettingsNetworkDevices
Dokumentacja: http://script.kazuko.pl/ChangeSettingsNetworkDevices
Odwiedziny: 205

   TU KUPISZ   
wersja: 2.2.2
179.00 zł brutto
Powiększ (+) Powiększ (+) Powiększ (+) Powiększ (+)

Inne wersje:
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.2.2 (0172)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.2.1 (0160)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.2.0 (0157)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.1.0 (0134)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.2 (0131)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.1 (0126)
- ChangeSettingsNetworkDevices v2.0.0 (0123)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.4 (0119)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.3 (0115)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.2 (0114)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.1 (0111)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.7.0 (0108)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.6 (0099)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.5 (0091)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.4 (0090)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.3 (0089)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.2 (0088)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.1 (0087)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.6.0 (0086)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.5.0 (0085)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.4.0 (0084)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.3.0 (0083)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.2.0 (0070)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.1.0 (0067)
- ChangeSettingsNetworkDevices v1.0.0 (0066)

Dziennik zmian:

v2.2.2 [21-01-2021]

 • fix: # w haśle - ucinało część hasła za #

v2.2.1 [23-10-2020]

 • fix netcat: gdy wynikiem NETCAT`a było: "Connection to x.x.x.x 22 port [tcp/ssh] succeeded!", uznawało, że port ssh jest zamknięty
 • fix MikroTik: możliwe błędy przy wykrywaniu wersji z dopiskiem "long-term"

v2.2.0 [06-10-2020]

 • dodano: ncat (z nmap) do programów testujących czy jest otwarty port
 • katalog ./lang nie jest już wymagany
 • drobne poprawki w wyglądzie helpa (-h)
 • fix: w funkcji getValINI - jesli w pliku ini w jednej linii pojawiły się dwa lub więcej średników to skrypt pobierał błędną wartość parametru

v2.1.0 [03-05-2019]

 • wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term
 • zmiany !!! w pliku listOfUsers.ini
 • zmiana !!! sposobu zarządzania użytkownikami na urządzeniach (czytaj plik listOfUsers.ini)
 • naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 2.0.2
 • dodano: możliwość ustawienia dla użytkownika dostępu z adresu IP (dostępne tylko dla Mikrotika, patrz plik listOfUsers.ini, parametr: allowed-address-mt)

v2.0.2 [01-03-2019]

 • naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS
 • dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)

v2.0.1 [05-11-2018]

 • dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)

v2.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • zmiana: parametru z run na remove w pliku: listOfUsers.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle

v1.7.4 [20-05-2018]

 • naprawiono: komentarze w plikach ini

v1.7.3 [05-05-2018]

 • naprawiono: problem z ponownym logowaniem przez skrypt do Mikrotika po aktualizacji do wersji 6.42.1
 • naprawiono: czasem przy zmianie hasła otrzymywano błąd: sed: bad option in substitution expression
 • pare wizualnych zmian

v1.7.2 [29-01-2018]

 • modyfikacje związane z prywatnym rozwiązaniem autora skryptu

v1.7.1 [11-12-2017]

 • naprawiono: przy modyfikacji portów dla Ubiquiti skrypt nic nie mówił, jeśli nie był zdefiniowany parametr ub-(telnet|http|https)-enabled
 • dodano: do parametru ub-run-commands-list oraz ub-import-file zmienną %version%
 • naprawiono: przy dużej ilości znaków w komendach w pliku listOfCommandsToRun.ini dla Ubiquiti zwracało błąd

v1.7.0 [23-09-2017]

 • wymagana instalacja modułów perl: Storable, Cache::File co pozwoli na szybsze uruchamianie skryptu przy dużej ilości urządzeń
 • zamieniono argument ini-file na ini-config oraz config-file na config-script
 • dodano: możliwość zmiany kolejności logowania się na urządzenia - sortowanie: rosnące (domyślnie), malejące i losowe - patrz config.ini
 • dodano: możliwość wyświetlenia statystyk na końcu wykonywania skryptu
 • dodano: statystyki do logów wysyłanych na maila
 • cała konfiguracja LMSa przeniesiona do pliku ./lms.ini
 • zamieniono parametr ub-put-configure na ub-restore-cfg, mt-put-configure na mt-restore-backup oraz mt-put-configure-enpassword na mt-restore-backup-enpassword
 • dodano: w Mikrotiku import po resecie (/system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes run-after-reset=plik.rsc)

v1.6.6 [17-09-2017]

 • naprawiono: logi skompresowanie poprzednimi wersjami wprowadzały zamęt. Plik miał rozszerzenie *.gz, a faktycznie powinno być *.tgz, aby poprawnie odzyskać logi należy pierw zmienić rozszerzenie na *.tgz
 • usunięto: moduł perl: Archive::Tar (debian: libarchive-ar-perl)
 • dodano: moduł perl: IO::Zlib
 • dodano: możliwość wyłaczenia restartu ubiquiti przezd zmianą ustawień, jeśli czas działana przekroczy X dni (wystarczy ustawić w pliku config.ini sekcja:config parametr:ub-uptime-first-restart = no)
 • usunięto: parametr ssh-attempt-kill
 • dodano: parametr ssh-timeout w config.ini w sekcji config
 • naprawiono: problem z logowaniem wykorzystując kluczem dsa
 • dodanie: wsparcia dla haseł o większej liczbie znaków niż 8 w Ubiquiti AirMax v5.6.2 i wyższych oraz Ubiquiti AirFiber v4.0 i wyższych

v1.6.5 [05-06-2017]

 • fix: pobieranie danych logowania z LMSa
 • drobne zmiany wizualne

v1.6.4 [31-05-2017]

 • mogło pokazywać błędne podsumowane przy uruchomieniu skryptu z argumentem -r
 • zmiana koloru adresu IP, HOSTu, nazwy
 • usunięto możliwość uruchomienia skryptu z sudo
 • przy zmianą ustawień na urządzeniu Ubiquiti z wersją starszą niż 4.0.0, pierw jest wykonywany restart, gdyż nie znaleźliśmy metody pobrania uptime z urządzenia
 • fix: ogólny problem z dodwaniem, usuwaniem, modyfikacją większej ilości użytkowników na Ubiquiti
 • fix: problem ze zmianą hasła na Ubiquiti (dotyczy tylko urządzeń, na których hash z poprzedniego hasła składał się z 13 znaków oraz miał w sobie liczby)
 • zmiany w: ./baseDevices.ini, ./config.ini, ./mydb.ini, ./lang/pl_PL.ini
 • bardziej bogate logi
 • new: możliwość załadowania nowej konfiguracji (parametry: ub-put-configure, mt-put-configure, mt-put-configure-enpassword)
 • fix: naprawiono zmienne w ub-import-file oraz ub-run-commands-list
 • zmiany wizualne

v1.6.3 [14-02-2017]

 • drobne zmiany w wyglądzie

v1.6.2 [11-02-2017]

 • zmiany związane z uruchamianiem wybranych hostów na podstawie bazy lms (ze względów problemów argumenty --run oraz --norun przy bazie lms odwołują się tylko do adresów IP)
 • błędne wykrywanie oprogramowania na urządzeniu po zmianie go z mikrotika
 • błędne wykrywanie ubiquiti v7

v1.6.1 [29-01-2017]

 • zmiany wizualne
 • wyświetlano błędne dane przy ponownej próbie logowania

v1.6.0 [15-01-2017]

 • dodano ustalenie maksymalnego czasu jaki skrypt czeka, aż urządzenie obudzi się po restarcie ([config] maximum-time-change-settings w pliku config.ini),
 • dodano ustalenie ilości prób oraz czasu pomiędzy próbami sprawdzającymi czy host jest osiągalny ([config] attempts-host-unreachable i time-between-attempts-host-unreachable w pliku config.ini)
 • dodano zmienne konfiguracji ubiquiti, które można wykorzystać przy tworzeniu własnych poleceń (ub-import-file, ub-run-commands-list)
 • aby zrestartować mikrotika wykorzystując własne polecenia (mt-import-file, mt-run-commands-list), należy dopisać w nowej linii /system reboot
 • aby zrestartować ubiquiti wykorzystując własne polecenia (ub-import-file, ub-run-commands-list), należy dopisać w nowej linii reboot

v1.5.0 [01-12-2016]

 • bugfix - problem z pobieraniem danych z LMSa
 • bugfix - brak załadowanego modułu File::Find (od v1.3.0)

v1.4.0 [13-11-2016]

 • dodano nowy sposób pobierania danych z bazy danych - mydb (wszystkie ustawienia w pliku mydb.ini)
 • usunięto parametr run-reboot w pliku listOfCommandsToRun.ini (należy dopisać komende reboot dla Ubiquiti lub /system reboot dla Mikrotika)
 • usunieto problem z argumentem norun (od v1.0.0)
 • bugfix - nie dało włączyć się logowania po kluczu (od v1.0.0)

v1.3.0 [30-10-2016]

 • teraz otrzymasz automatycznie aktualizacje po wczesniejszym wysłaniu wiadomości pod adres upgrade@
 • usuwanie logów starszych niż X dni od uruchomienia skryptu
 • fix - gdy port, login, lub password był jeden, był problem z logowaniem się na urządzenia (od v1.0.0)
 • wymagana licencja
 • wymagane paczki: hwinfo, blkid, findmnt

v1.2.0 [20-09-2016]

 • ze względu że w Ubiquiti w wersji v6 niema możliwości dodawania użytkownika tylko do odczytu - skrypt od tej pory także nie dodaje takiego użytkownika
 • dodano możliwość uruchomienia własnych komend (patrz parametry ub-run-commands-list, mt-run-commands-list oraz plik listOfCommandsToRun.ini)
 • w poprzednich wersjach nie działała lista kanałów w wersji v6 oraz wyższych – naprawiono
 • dodano możliwość wysyłania logów na maila (patrz sekcje send-logs w pliku config.ini) - kolorowanie logów (error - czerwony, done - zielony, warning - pomarańczowy)
 • wymagane dodatkowe moduły perl (Mail::Sender Email::MessageID MIME::QuotedPrint - patrz plik doc/INSTALL (...))
 • przebudowa logów
 • import/wykonywanie zawartości pliku dla Mikrotika oraz Ubiquiti (ub-import-file oraz mt-import-file)
 • detekcja oraz leczenie Ubiquiti z wirusa MF (ub-virus-mf-lecz) - http://kazuko.pl/news/40

v1.1.0 [08-07-2016]

 • usunięcie parametrów: ub-user-new-login, ub-user-new-password, mt-user-new-login, mt-user-new-password
 • dodawanie/modyfikowanie/usuwanie wielu użytkowników (ub-users-list i mt-users-list)
 • usunięto problem ze zmianą kolejnych parametrów po zmianie loginu, hasła i portu do ssh w mt

v1.0.0 [20-06-2016]

 • skrypt przeznaczony na linuxa
 • zmiana pewnych ustawień Mikrotika oraz Ubiquiti:
  • zmiana loginu oraz hasła na Mikrotiku oraz Ubiquiti
  • włączanie / wyłączanie oraz zmiana portu telnet, http, https na Mikrotiku oraz Ubiquiti
  • zmiana portu ssh na Mikrotiku oraz Ubiquiti (dla bezpieczeństwa brak wyłączania portu)
  • włączanie / wyłączanie oraz zmiana portu api, api-ssl, ftp, winbox na Mikrotiku
  • włączanie / wyłączanie RoMON na Mikrotiku
  • zmiana countrycode (kraju) bez resetowania do ustawień domyślnych na Ubiquiti (polska 616, więcej patrz plik doc/LISTA_KODOW_KRAJOW.txt)
  • włączanie / wyłączanie oraz zmiana listy kanałów dla 5Ghz oraz 2.4Ghz na Ubiquiti
 • logowanie się do wielu urządzeń (Mikrotik, Ubiquiti) wykorzystując liste portów, loginów oraz haseł
 • pobieranie danych z LMSa (Dira, Git, inetLMS)
 • logowanie wykorzystując loginu i hasła lub loginu i klucza dsa
 • automatyczne wykrywanie rodzaju urządzenia, protokołu
 • pamiętanie wcześniejszego wyboru (port, login, hasło, producent)
 • lista, zakres urządzeń (192.168.88.0/24, 192.168.88.0/255.255.255.0, 192.168.88.1-10, 192.168.88.1-192.168.88.10, 192.168.88.1 192.168.88.2 192.168.88.3)
 • logi
 • okresowe uruchamianie skryptu (cron)Copyright seszu © 30.10.2010-2022.