Change Settings Network Devices        Upgrade Network Devices        syncLMS-Multi-MikroTik-Nat        Failover2NetPro       

debian

 

poradniki

 

EKG - komunikator GG - Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu

   15-06-2013 00:00:00       Odwiedziny: 2989

    EKG, Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu - otwarty klient gadu-gadu dla systemów uniksowych.

Oficjalna strona: http://ekg.chmurka.net
Opis ustawień, skróty klawiszowe: http://newbie.linux.pl/wydruk.php?wydruk=399&show=artykul

    Poniższa instalacja została wykonana na Debianie 6.0.3 i386
Kod: INSTALACJA
## przejście na konto roota:
su
# ~hasło roota ~

## wymagane programy
aptitude install make build-essential linux-headers-`uname -r` -y
aptitude install python-dev -y
aptitude install autoconf automake libtool pkg-config -y
aptitude install libncurses5-dev -y
aptitude install wget -y

cd /tmp

## pobieranie wymaganych plików
wget -c "http://ekg.chmurka.net/ekg-20111015.tar.gz"
wget -c "ftp://invisible-island.net/ncurses/ncurses-5.7.tar.gz"

# lub
wget -c --content-disposition "https://kazuko.pl/plikolandia/ekg_20111015.tar.gz"
wget -c --content-disposition "https://kazuko.pl/plikolandia/ncurses_5.7.tar.gz"


## wypakowywanie pobranych plików
tar xvzf /tmp/ekg-20111015.tar.gz -C /etc/
mv /etc/ekg-20111015 /etc/ekg
tar xvzf /tmp/ncurses-5.7.tar.gz


## kompilacja
cd /etc/ekg/libgadu/
./autogen.sh --prefix=/usr/share/libgadu && make all install
cd /tmp/ncurses-5.7/ 
./configure --prefix=/usr --with-shared && make && make install
cd /etc/ekg/
./configure "CFLAGS=-I /usr/share/libgadu/include" "LDFLAGS=-L /usr/share/libgadu/lib" \
	--with-python && make && make install


nano /etc/ld.so.conf
## dodaj:
/usr/share/libgadu/lib
# Ctrl + x ; ENTER


## oraz na konieć:
ldconfig
Kod: Pierwsze uruchomienie
## wielu użytkowników gg:
ekg --user=nazwa_usera
## jeden użytkownik gg:
ekg</font>


# gdy mamy już nr gg:
/set uin nr_gg
/set password haselko
/set email twoj@email.pl
/save
/connect


# nowy użytkownik gg:
/token
/register twoj@email.pl haselko token
/save
/connect/query numer/nazwa/alias/@grupa - włącza rozmowe
/away opis - zmienia stan na zajęty
/back opis - zmienia stan na dostępny
/invisible opis - zmienia stan na niewidoczny
/help - pomoc, lista komend
/save - zapisuje ustawienia programu
/quit - wychodzi z programu
/python load nazwa_skryptu - uzbrajanie skryptu znajdującego się w ~/.gg/nazwa_usera/scripts/
/python unload nazwa_skryptu - rozbrajanie skryptu znajdującego się w ~/.gg/nazwa_usera/scripts/
...

# skróty klawiszowe:
ALT + `cyfra` - zmiana okna (1 - główne okno, ` - debuger)
ALT + k - zamykanie okna w którym jesteśmy
...


## ustawienia itp:
# wyłącza polskie znaki (ą => a, ę => e ...):
/set display_pl_chars 0
## autostart skryptu:
# aby skrypt uzbrajał się przy każdym starcie ekg danego użytkownika,
# należy plik ze skryptem w pythonie umieścić w:
~/.gg/nazwa_usera/scripts/autorun/


# Skrypt wydający dźwięki tak jak w Gadu-Gadu:wget -c --content-disposition "https://kazuko.pl/plikolandia/ekg_beep_v0.1.tar.gz"
Copyright seszu © 30.10.2010-2024.