AlertPowerMT        AlertHostsDown        Change Settings Network Devices        Upgrade Network Devices       

strona główna

 

diagnostyka

 

mapy

 

Pogoda

 

Warte polecenia

 

Plik - detectMFinUBNT


Nazwa: detectMFinUBNT
Wersja: 1.1.3
Data dodania: 16-05-2016
Rozmiar pliku: 15kB
Liczba pobrań: 710 (razem: 1132)
Odwiedziny: 1209

   POBIERZ   

CHANGELOG:
 - dołożono wykrywanie czy SSID został zmieniony na mother****
 - naprawiono - wygląda, że zmienia ponownie port choć niepotrzebnie
FUNKCJE:
 - wykrywanie czy ubnt jest zarażone .mf
 - leczenie z .mf
 - możliwość wprowadzenie wielu IPków/zakresów IP, portów ssh, loginów oraz haseł
 - automatyczna zmiana portu http, https, ssh (z uwzględnieniem wyjątków dla DMZ)
WYMAGANIA:
 - linux
 - ping
 - hping
 - perl
 - moduły perl: Data::Dumper, Term::ANSIColor, Getopt::Long, Net::OpenSSH, IO::Pty, POSIX
INSTALACJA na Debianie 7/8:
su
apt-get install hping3 libnet-openssh-perl wget libio-pty-perl
apt-get install sudo    # jeśli chcesz uruchomić z innego usera niż root

PIERWSZE URUCHOMIENIE JAKO ROOT:
su
wget -c http://kazuko.pl/plikolandia/ -O ~/detectMFinUBNT.pl
perl ~/detectMFinUBNT.pl --help

PRZYKŁADOWE URUCHOMIENIE JAKO USER:
perl ~/detectMFinUBNT.pl \
--host="192.168.1.0/24 192.168.2.20" \
--login="ubnt admin" \
--password="ubnt haslo" \
--portssh="22 2200" \
--leczenie

PIERWSZE URUCHOMIENIE JAKO USER:
su
nano /etc/sudoers
# dodajesz np. na końcu:
NAZA_UZYTKOWNIKA  ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/hping3
# gdzie NAZA_UZYTKOWNIKA - user z którego będziesz uruchamiał skrypt
# /usr/sbin/hping3 - ścieżka do programu hping
exit
wget -c http://kazuko.pl/plikolandia/ -O ~/detectMFinUBNT.pl
perl ~/detectMFinUBNT.pl --hpingbin=="sudo /usr/sbin/hping3" --help

PRZYKŁADOWE URUCHOMIENIE JAKO USER:
perl ~/detectMFinUBNT.pl --hpingbin=="sudo /usr/sbin/hping3" \
--host="192.168.1.0/24 192.168.2.20" \
--login="ubnt admin" \
--password="ubnt haslo" \
--portssh="22 2200" \
--leczenie


Czytaj więcej na:
https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=26&t=51641
http://community.ubnt.com/t5/airMAX-General-Discussion/Virus-attack-URGENT-UBNT/td-p/1562940

Powiększ (+) Powiększ (+)

Inne wersje:
- detectMFinUBNT v1.1.3 (0056) [15kB]
- detectMFinUBNT v1.1.0 (0055) [14.6kB]
- detectMFinUBNT v1.0.0 (0054) [6.6kB]

Dziennik zmian:


Copyright seszu © 30.10.2010-2024.