Backup Network Devices        syncLMS-Multi-MikroTik-PPPoE        syncLMS-Multi-MikroTik-SimpleQueues        Failover2NetPro       

strona główna

 

diagnostyka

 

mapy

 

Pogoda

 

Warte polecenia

 

Plik - UpgradeNetworkDevices


Nazwa: UpgradeNetworkDevices
Wersja: 2.3.0
Data wydania: 01-05-2022
Data dodania: 03-05-2022
Strona Projektu: /page/UpgradeNetworkDevices
Dokumentacja: http://script.kazuko.pl/UpgradeNetworkDevices
Odwiedziny: 40

   TU KUPISZ   
najnowsza wersja: 2.3.0
Powiększ (+)

Inne wersje:
- UpgradeNetworkDevices v2.3.0 (0228)
- UpgradeNetworkDevices v2.2.2 (0171)
- UpgradeNetworkDevices v2.2.1 (0161)
- UpgradeNetworkDevices v2.2.0 (0158)
- UpgradeNetworkDevices v2.1.1 (0133)
- UpgradeNetworkDevices v2.1.0 (0130)
- UpgradeNetworkDevices v2.0.2 (0129)
- UpgradeNetworkDevices v2.0.1 (0125)
- UpgradeNetworkDevices v2.0.0 (0122)
- UpgradeNetworkDevices v1.2.3 (0120)
- UpgradeNetworkDevices v1.2.2 (0117)
- UpgradeNetworkDevices v1.2.1 (0116)
- UpgradeNetworkDevices v1.2.0 (0109)
- UpgradeNetworkDevices v1.1.3 (0106)
- UpgradeNetworkDevices v1.1.2 (0105)
- UpgradeNetworkDevices v1.1.1 (0104)
- UpgradeNetworkDevices v1.1.0 (0103)
- UpgradeNetworkDevices v1.0.2 (0102)
- UpgradeNetworkDevices v1.0.1 (0101)
- UpgradeNetworkDevices v1.0.0 (0100)

Dziennik zmian:

v2.3.0 [01-05-2022]

 • dodano wsparcie dla Mikrotik RouterOS v7
 • dodano wsparcie dla arm64 w Mikrotiku
 • zaniechanie wsparcia dla Debiana 7
 • dodanie wsparcia dla Debiana 11
 • naprawiono: z działaniem skryptu gdy w systemie jest więcej niż 1000 aktywnych procesów

v2.2.2 [21-01-2021]

 • fix: # w haśle - ucinało część hasła za #

v2.2.1 [23-10-2020]

 • fix netcat: gdy wynikiem NETCAT`a było: "Connection to x.x.x.x 22 port [tcp/ssh] succeeded!", uznawało, że port ssh jest zamknięty
 • fix MikroTik: możliwe błędy przy wykrywaniu wersji z dopiskiem "long-term"

v2.2.0 [06-10-2020]

 • dodano: ncat (z nmap) do programów testujących czy jest otwarty port
 • katalog ./lang nie jest już wymagany
 • drobne poprawki w wyglądzie helpa (-h)
 • fix: w funkcji getValINI - jesli w pliku ini w jednej linii pojawiły się dwa lub więcej średników to skrypt pobierał błędną wartość parametru

v2.1.1 [03-05-2019]

 • naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 2.0.2

v2.1.0 [14-04-2019]

 • wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term

v2.0.2 [01-03-2019]

 • naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS
 • dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)

v2.0.1 [05-11-2018]

 • dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)

v2.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • zmiana: parametru z ub-airmax-name-pack na ub-airmax-name-package w pliku: config.ini
 • zmiana: parametru z ub-airfiber-name-pack na ub-airfiber-name-package w pliku: config.ini
 • zmiana: parametru z mt-name-pack na mt-name-name-package w pliku: config.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle

v1.2.3 [20-05-2018]

 • naprawiono: komentarze w plikach ini

v1.2.2 [05-05-2018]

 • naprawiono: problem z ponownym logowaniem przez skrypt do Mikrotika po aktualizacji do wersji 6.42.1
 • pare wizualnych zmian

v1.2.1 [29-01-2018]

 • modyfikacje związane z prywatnym rozwiązaniem autora skryptu

v1.2.0 [23-09-2017]

 • wymagana instalacja modułów perl: Storable, Cache::File co pozwoli na szybsze uruchamianie skryptu przy dużej ilości urządzeń
 • zamieniono argument ini-file na ini-config oraz config-file na config-script
 • dodano: możliwość zmiany kolejności logowania się na urządzenia - sortowanie: rosnące (domyślnie), malejące i losowe - patrz config.ini
 • dodano: możliwość wyświetlenia statystyk na końcu wykonywania skryptu
 • dodano: statystyki do logów wysyłanych na maila
 • cała konfiguracja LMSa przeniesiona do pliku ./lms.ini

v1.1.3 [17-09-2017]

 • naprawiono: logi skompresowanie poprzednimi wersjami wprowadzały zamęt. Plik miał rozszerzenie *.gz, a faktycznie powinno być *.tgz, aby poprawnie odzyskać logi należy pierw zmienić rozszerzenie na *.tgz
 • usunięto: moduł perl: Archive::Tar (debian: libarchive-ar-perl)
 • dodano: moduł perl: IO::Zlib
 • usunięto: parametr ssh-attempt-kill
 • dodano: parametr ssh-timeout w config.ini w sekcji config
 • naprawiono: problem z logowaniem wykorzystując kluczem dsa
 • troche zmian związanych z repositorium paczek (patrz config.ini)

v1.1.2 [09-07-2017]

 • fix: nie działała aktualizacja firmware w Mikrotiku
 • fix: problem z wykrywaniem archtektrury powerpc lub ppc na Mikrotiku

v1.1.1 [05-06-2017]

 • fix: pobieranie danych logowania z LMSa
 • drobne zmiany wizualne

v1.1.0 [31-05-2017]

 • zmiana koloru adresu IP, HOSTu, nazwy
 • zmiany w konfiguracji (baseDevices.ini, config.ini, mydb.ini)
 • dodano: aktualizacje Ubiquiti airOS, airMAX
 • dodano: możliwość ustawienia aktualizacji do innej wersji dla poszczególnych architektur Mikrotika (mipsbe, smips, tile, ppc, arm, x86, mipsle, mmips) oraz platform Ubiquiti (XM, XW, TI, XC, WA, XS2, XS5)
 • dodano: możliwość ustawienia aktualizacji po koleji, czyli np. pierw aktualizuje z 3.30 do 4.17, potem do 5.26, a na koniec 6.36.4
 • sprawdzanie czy jest wolne miejsce na urządzeniu (brak wsparcia dla Ubiquiti 4.0.4 i niższych oraz 5.3.5 i niższych)
 • sprawdzanie poprawności wgrania paczki (Mikrotik po przez wielkość paczki, Ubiquiti po przez md5 - brak wsparcia dla Ubiquiti 4.0.4)
 • restart urządzenia przed aktualizacją, jeśli czas działania urządzenia przekracza X dni ([config] uptime-first-restart w pliku config.ini)
 • usunięto możliwość uruchomienia skryptu z sudo
 • przy aktualizacji Ubiquiti z wersją starszą niż 4.0.0, pierw jest wykonywany restart, gdyż nie znaleźliśmy metody pobrania uptime z urządzenia
 • fix: przy użyciu bazy ini oraz mydb nie pobierało wersji oprogramowania do aktualizacji
 • zmiany w: ./baseDevices.ini, ./config.ini, ./mydb.ini, ./lang/pl_PL.ini
 • fix: błędnie określało wolne miejsce na urządzeniu przy RouterBoard`ach z dyskami "flash"
 • zmiany wizualne

v1.0.2 [14-02-2017]

 • drobne zmiany w wyglądzie

v1.0.1 [11-02-2017]

 • zmiany związane z uruchamianiem wybranych hostów na podstawie bazy lms (ze względów problemów argumenty --run oraz --norun przy bazie lms odwołują się tylko do adresów IP)

v1.0.0 [29-01-2017]

 • skrypt przeznaczony na linuxa
 • pobieranie oprogramowania z repozytorum mikrotika oraz kazuko.pl lub ustawionego przez siebie
 • możliwość ustawienia dwóch repozytoriów (primary oraz secondary)
 • aktualizacja oprogramowania na Mikrotik`u
 • aktualizacja firmware na Mikrotik`u
 • logowanie się do wielu urządzeń (Mikrotik) wykorzystując liste portów, loginów oraz haseł
 • pobieranie danych z bazy ini (plik baseDevices.ini)
 • pobieranie danych z LMSa (Dira, Git, inetLMS)
 • pobieranie danych z własnej bazy danych - mydb (wszystkie ustawienia w pliku mydb.ini)
 • logowanie wykorzystując loginu i hasła lub loginu i klucza dsa
 • automatyczne wykrywanie rodzaju urządzenia, protokołu
 • pamiętanie wcześniejszego wyboru (port, login, hasło, producent)
 • lista, zakres urządzeń (192.168.88.0/24, 192.168.88.0/255.255.255.0, 192.168.88.1-10, 192.168.88.1-192.168.88.10, 192.168.88.1 192.168.88.2 192.168.88.3)
 • logi
 • okresowe uruchamianie skryptu (cron)
 • możliwość wysyłania logów na maila (patrz sekcje send-logs w pliku config.ini) - kolorowanie logów (error - czerwony, done - zielony, warning - pomarańczowy)
 • możliwość ustawienia maksymalnego czasu jaki skrypt czeka, aż urządzenie wykona aktualizacje oprogramowania ([config] maximum-time-upgrade w pliku config.ini),
 • możliwość ustawienia ilości prób oraz czasu pomiędzy próbami sprawdzającymi czy host jest osiągalny ([config] attempts-host-unreachable i time-between-attempts-host-unreachable w pliku config.ini)Copyright seszu © 30.10.2010-2024.