AlertHostsDown        getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS        syncLMS-Multi-MikroTik-Nat        AlertPSUFail       

strona główna

 

diagnostyka

 

mapy

 

Pogoda

 

Warte polecenia

 

Plik - BackupNetworkDevices


Nazwa: BackupNetworkDevices
Wersja: 6.3.0
Data wydania: 01-05-2022
Data dodania: 03-05-2022
Strona Projektu: /page/BackupNetworkDevices
Dokumentacja: http://script.kazuko.pl/BackupNetworkDevices
Odwiedziny: 57

   TU KUPISZ   
najnowsza wersja: 6.3.0
Powiększ (+)

Inne wersje:
- BackupNetworkDevices v6.3.0 (0227)
- BackupNetworkDevices v6.2.2 (0170)
- BackupNetworkDevices v6.2.1 (0159)
- BackupNetworkDevices v6.2.0 (0156)
- BackupNetworkDevices v6.1.1 (0132)
- BackupNetworkDevices v6.1.0 (0128)
- BackupNetworkDevices v6.0.2 (0127)
- BackupNetworkDevices v6.0.1 (0124)
- BackupNetworkDevices v6.0.0 (0121)
- BackupNetworkDevices v5.7.4 (0118)
- BackupNetworkDevices v5.7.3 (0113)
- BackupNetworkDevices v5.7.2 (0112)
- BackupNetworkDevices v5.7.1 (0110)
- BackupNetworkDevices v5.7.0 (0107)
- BackupNetworkDevices v5.6.4 (0098)
- BackupNetworkDevices v5.6.3 (0082)
- BackupNetworkDevices v5.6.2 (0081)
- BackupNetworkDevices v5.6.1 (0080)
- BackupNetworkDevices v5.6.0 (0079)
- BackupNetworkDevices v5.5.0 (0078)
- BackupNetworkDevices v5.4.0 (0077)
- BackupNetworkDevices v5.3.0 (0076)
- BackupNetworkDevices v5.2.0 (0075)
- BackupNetworkDevices v5.1.0 (0071)
- BackupNetworkDevices v5.0.0 (0065)
- backupList v4.3.1 (0059)
- backupList v4.3.0 (0058)
- backupList v4.2.0 (0051)
- backupList v4.1.0 (0048)
- backupList v4.0.0 (0025)
- backupList v3.4.1 (0024)
- backupList v3.4.0 (0023)
- backupList v3.3.1 (0022)
- backupList v3.3.0 (0021)
- backupList v3.2.1 (0020)
- backupList v3.2.0 (0019)
- backupList v3.1.0 (0018)
- backupList v3.0.2 (0017)
- backupList v2.0.0 (0016)
- MTbackuperList v1.2.0 (0015)
- MTbackuperList v1.1.0 (0014)
- MTbackuperList v1.0.1 (0013)
- MTbackuperList v1.0.0 (0012)

Dziennik zmian:

v6.3.0 [01-05-2022]

 • dodano wsparcie dla Mikrotik RouterOS v7
 • mozliwość wyboru algorytmu szyfrującego kopię zapasową (mt-bin-encryption: aes-sha256 / rc4)
 • parametr mt-rsc-verbose teraz tylko w plikach baseDevices.ini, lms.ini, mydb.ini
 • usunięto parametr mt-rsc-verbose
 • dodano parametr mt-rsc-type = verbose / compact
 • dodano parametr mt-rsc-terse
 • dodano parametr mt-rsc-hide-sensitive
 • zaniechanie wsparcia dla Debiana 7
 • dodanie wsparcia dla Debiana 11
 • naprawiono: z działaniem skryptu gdy w systemie jest więcej niż 1000 aktywnych procesów

v6.2.2 [21-01-2021]

 • fix: # w haśle - ucinało część hasła za #

v6.2.1 [23-10-2020]

 • fix netcat: gdy wynikiem NETCAT`a było: "Connection to x.x.x.x 22 port [tcp/ssh] succeeded!", uznawało, że port ssh jest zamknięty
 • fix MikroTik: możliwe błędy przy wykrywaniu wersji z dopiskiem "long-term"

v6.2.0 [06-10-2020]

 • dodano: ncat (z nmap) do programów testujących czy jest otwarty port
 • katalog ./lang nie jest już wymagany
 • drobne poprawki w wyglądzie helpa (-h)
 • fix: w funkcji getValINI - jesli w pliku ini w jednej linii pojawiły się dwa lub więcej średników to skrypt pobierał błędną wartość parametru
 • usunięcie: w pliku config.ini > sekcja [config] > argument: limit-backup
 • dodanie: w pliku config.ini > sekcja [config] > argument: mt-max-size-rsc, mt-max-size-bin, mt-max-size-umb, mt-max-size-dude
 • usunięcie: w pliku config.ini > sekcja [config] > argument: conf-old-remove
 • dodanie: w pliku config.ini > sekcja [config] > argument: only-n-backup

v6.1.1 [03-05-2019]

 • naprawiono problem z pobieraniem danych komputerów klienta z LMSa - błąd wprowadzony w wersji 6.0.2
 • naprawiono problem z pobieraniem kopii zapasowej The Dude - błąd wprowadzony w wersji 6.0.0

v6.1.0 [14-04-2019]

 • wsparcie !!! dla Mikrotik wersje Long-term

v6.0.2 [01-03-2019]

 • naprawiono problem z bazą PostgreSQL oraz MySQL dla LMS
 • dodano: wybór programu testującego czy jest otwarty port między hping, a netcat (netcat może być rozwiązaniem problemu z dużą ilością interfejsów - https://github.com/antirez/hping/issues/37)

v6.0.1 [05-11-2018]

 • dodano: parametr knownHostsFile w sekcji config pliku config.ini (domyślnie /dev/null powodując wyłączenie sprawdzania klucza hosta)

v6.0.0 [27-10-2018]

 • dodano: wielowątkowe uruchomienie skryptu
 • dodano: wyświetlenie nazwy urządzenia (identity) po poprawnym zalogowaniu się na urządzenie
 • dodano: wsparcie dla MikroTik Branding Package
 • koniec wsparcia dla kopii zapasowej pobieranych przez www
 • zmiana: wartości w paramertrze mt-backup z backup na bin w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: wartości w paramertrze mt-backup z dudedb na dude w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: parametru z mt-encrypt na mt-bin-encrypt w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: parametru z mt-enpassword na mt-bin-enpassword w plikach: baseDevices.ini, lms.ini oraz mydb.ini
 • zmiana: kosmetyczna zmiana w strukturze logów oraz wysyłanym mailu z logami
 • zmiana: gromadzenia MD5 haseł z Cache::File na sqlite (mocne przyśpieszenie uruchamiania się skryptu)
 • wymagany moduł perl: MIME::Lite Net::SMTP_auth DBD::SQLite
 • wyeliminowano problem z # w haśle

v5.7.4 [20-05-2018]

 • naprawiono: komentarze w plikach ini

v5.7.3 [05-05-2018]

 • pare wizualnych zmian

v5.7.2 [29-01-2018]

 • modyfikacje związane z prywatnym rozwiązaniem autora skryptu

v5.7.1 [30-09-2017]

 • naprawiono: pobieranie konfiguracji przez www

v5.7.0 [23-09-2017]

 • dodano: tworzenie kopii zapasowej ustawień Ubiquiti EdgeMAX EdgeRouter, a także ustawień oprogramowania VyOS
 • wymagana instalacja modułów perl: Storable, Cache::File co pozwoli na szybsze uruchamianie skryptu przy dużej ilości urządzeń
 • zamieniono argument ini-file na ini-config oraz config-file na config-script
 • dodano: możliwość zmiany kolejności logowania się na urządzenia - sortowanie: rosnące (domyślnie), malejące i losowe - patrz config.ini
 • dodano: możliwość wyświetlenia statystyk na końcu wykonywania skryptu
 • dodano: statystyki do logów wysyłanych na maila
 • cała konfiguracja LMSa przeniesiona do pliku ./lms.ini

v5.6.4 [17-09-2017]

 • naprawiono: logi skompresowanie poprzednimi wersjami wprowadzały zamęt. Plik miał rozszerzenie *.gz, a faktycznie powinno być *.tgz, aby poprawnie odzyskać logi należy pierw zmienić rozszerzenie na *.tgz
 • usunięto: moduł perl: Archive::Tar (debian: libarchive-ar-perl)
 • dodano: moduł perl: IO::Zlib
 • usunięto: parametr ssh-attempt-kill
 • dodano: parametr ssh-timeout w config.ini w sekcji config
 • naprawiono: problem z logowaniem wykorzystując kluczem dsa
 • naprawiono: pobieranie konfiguracji w postaci takiej jakiej pobiera się przez www z Ubiquiti AirMax v7 oraz v8

v5.6.3 [05-06-2017]

 • fix: pobieranie danych logowania z LMSa

v5.6.2 [31-05-2017]

 • fix: mogło pokazywać błędne podsumowane przy uruchomieniu skryptu z argumentem -r
 • zmiana koloru adresu IP, HOSTu, nazwy
 • usunięto możliwość uruchomienia skryptu z sudo
 • zmiany w: ./config.ini, ./lang/pl_PL.ini

v5.6.1 [11-02-2017]

 • zmiany związane z uruchamianiem wybranych hostów na podstawie bazy lms (ze względów problemów argumenty --run oraz --norun przy bazie lms odwołują się tylko do adresów IP),
 • błąd w wykrywania oprogramowania na urządzeniu po zmianie go z mikrotika
 • błędne wykrywanie ubiquiti v7

v5.6.0 [29-01-2017]

 • dodano tworzenie oraz pobieranie kopii zapasowej bazy The Dude z Mikroitka od v6.34rc44 (mt-backup ustawiamy na all lub dodajemy dudedb)
 • minimalizacja, polepszenie wydajności skryptu

v5.5.0 [15-01-2017]

 • dodano ustalenie ilości prób oraz czasu pomiędzy próbami sprawdzającymi czy host jest osiągalny ([config] attempts-host-unreachable i time-between-attempts-host-unreachable w pliku config.ini)

v5.4.0 [01-12-2016]

 • bugfix - brak załadowanego modułu File::Find (od v5.2.0)

v5.3.0 [13-11-2016]

 • dodano nowy sposób pobierania danych z bazy danych - mydb (wszystkie ustawienia w pliku mydb.ini)
 • usunieto problem z argumentem norun (od v5.0.0)
 • bugfix - nie dało się włączyć logowania po kluczu (od v5.0.0)

v5.2.0 [30-10-2016]

 • teraz otrzymasz automatycznie aktualizacje po wczesniejszym wysłaniu wiadomości pod adres upgrade@
 • usuwanie logów starszych niż X dni od uruchomienia skryptu
 • usuwanie configów starszych niż X dni od uruchomienia skryptu
 • na poaczątku pliku z konfiguracją dodaje aktualnie wybrany kanał na radiu (Mikrotik - *.rsc, Ubiquiti - *.cfg)
 • fix - gdy port, login, lub password był jeden, był problem z logowaniem się na urządzenia (od v5.0.0)
 • fix - problem z pobieraniem configów po www (od v5.0.0)
 • wymagana licencja
 • wymagane paczki: hwinfo, blkid, findmnt

v5.1.0 [24-09-2016]

 • dodano możliwość wysyłania logów na maila (patrz sekcje send-logs w pliku config.ini) - kolorowanie logów (error - czerwony, done - zielony, warning - pomarańczowy)
 • wymagane dodatkowe moduły perl (Mail::Sender Email::MessageID MIME::QuotedPrint - patrz plik doc/INSTALL (...))
 • przebudowa logów
 • dodano do kopii zapasowej Ubiquiti zawartości pliku /etc/persistent/rc.poststart - Custom Scripts - przywrócenie kopii nie przywraca pliku z Custom Scripts
 • bugfix - po zmianie w RouterOS (prawdopodobnie w v6.36), skrypt miał problem ze stworzeniem poprawnego pliku kopii zapasowej user-manager

v5.0.0 [20-06-2016]

 • zmiana nazwy z backupList na Backup Network Devices
 • skrócenie czasu robienia kopii zapasowej
 • wykorzystanie poprawnych danych logowania do kolejnych logowań
 • zmiana ścieżek domyślnych (wszystko w /opt/backupNetworkDevices)
 • gdy mt-encrypt=yes a mt-enpassword było puste to był nieszyfrowany backup, a powinno przyjąć hasło ssh jako klucz szyfrowania backupu
 • zahaszowana lista nazw oraz macków interfejsów (ether, wlan) w plikach *.rsc (Mikrotik) oraz *.cfg (Ubiquiti)
 • nowy argument --showpassword (pokazuj hasła w trakcie logowania (default: ***))
 • zmieniono sposób dodania wielu portów, loginów oraz haseł
 • naprawiono chmod i chown
 • dodano zmienne %producer% oraz %model% do ścieżki zapisu kopii zapasowej (/opt/backupNetworkDevices/backups/%producer%/%model%)
 • WAŻNE !!! - od wersji 4.0.0 skrypt nie tworzył kopii zapasowej (*.backup) dla Mikrotika w wersji 6.12 i niższych
 • powrót wsparcia dla mikrotika RouterOS v3.xx oraz v4.xx
 • inne

v4.3.1 [03-06-2016]

 • WAŻNE !!! od wersji 4.0.0 skrypt nie tworzył kopii zapasowej (*.backup) dla Mikrotika w wersji 6.12 i niższych

v4.3.0 [30-05-2016]

 • ERROR: problem z interpretacją haseł z #
 • dodano obsługę bazy postgreSQL
 • dodano po ilu błędnych probach logowania ma zamknąć proces ssh (domyślnie ustawiono na 5)
 • dodano do mikrotikowego exportu verbose (/export verbose) - dostępne od RouterOS v6.0rc1 (domyślnie wyłączona opcja)
 • naprawiono fukcje ping(), nie uwzględniało count przy pingu
 • naprawiono chmod i chown

v4.2.0 [15-06-2015]

 • [WAŻNE] po zamianie urządzenia na inne pod tym samym HOST/IP lub po netinstall miało problem z logowaniem po ssh - naprawiono (za każdym razem jest usuwany plik ~/.ssh/known_hosts_backupList oraz tworzony na nowo)
 • [WAŻNE] backupList w wersji v4.x.x wspiera Mikrotik RouterOS v5.xx oraz v6.xx (brak wsparcia dla sztarszych wersji RouterOS jest spowodem problemem z logowaniem po ssh w niższych wersjach RouterOS)

v4.1.0 [28-03-2015]

 • dodano możliwość robienia automatycznej kopii zapasowej dla urządzeń: TP-Link, Netis, Linksys, DD-WRT
 • kosmetyczne zmiany
 • dodanie argumentu --kill
 • po wybraniu argumentu 'run' nie działa poprawnie - naprawiono
 • po przeniesieniu IP/HOST na inne urządzenie trzeba było usunąć wpis w ~/.ssh/known_hosts - już nie trzeba
 • dodano: UserKnownHostsFile=/tmp/known_hosts_backupList i StrictHostKeyChecking=no
 • zmiany w konfiguracji:
  • parametr backup zamienił się w mt-backup i odnosi się tylko do MikroTika
  • parametr backup dalej działa i jest tym samym co parametr mt-backup
  • nowy parametr log-in - auto/ssh/www (ssh - UB, MT, www - pozostałe)
  • nowy parametr www-port
  • nowy parametr www-login
  • nowy parametr www-passwd
 • skrypt był przerywany w trakcie gdy użytkownik na MT nie miał uprawnień do zapisu/odczytu

v4.0.0 [18-10-2014]

 • zmiany w pliku konfiguracyjnym
 • zmiany w pliku z bazą urządzeń
 • przyspieszenie działania po przez zmianę Expect na Net::OpenSSH oraz Net::SFTP::Foreign
 • sprawdzanie, czy plik kopi zapasowej nie jest za duży, zdarzyło mi się ze mikrotik generował backup o wielkości 44MB, który nie dał się przywrócić
 • możliwość dodania wielu loginów oraz haseł, portów do jednego urządzenia
 • logi w 1 pliku
 • pobieranie danych do logowania z LMSa z rubryki info (niebieska ikona z i)
 • argument z listą urządzeń, których backupList ma nie pobieraćCopyright seszu © 30.10.2010-2024.